niedziela, 17 września 2017

Różaniec "Do Granic" - 7 pażdziernika 2017

RÓŻANIEC DO GRANIC

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNY WYJAZD DO GRYFINA !!!

 - zapisy w biurze parafialnym w
   Parafii pw. Świętej Trójcy,
 - tel. kont. - 61/426.15.55,
 - wyjazd z parkingu katedralnego (Słomianka),
 - o godz 4.30,
 - do parafii pw. Narodzenia NMP w Gryfinie,     - powrót w godzinach wieczornych,
 - koszt wyjazdu 55 zł,
 - posiłek we własnym zakresie.

Modlitwa różańcowa dookoła Polski

Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów dowodzi, jego niezwykłej skuteczności. Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową.

Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec zostanie odmówiony przez około milion Polaków na granicach kraju, to może nie tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć serca naszych rodaków na działanie Łaski Bożej.

Potężna modlitwa różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet i całego świata. Dość powiedzieć, że Maryja zawsze kieruje prośbę o częstą modlitwę różańcową, podczas każdego niemal objawienia.

Zapraszamy wszystkich na wielką modlitwę „Do Granic” Polski, modlitwę do granic naszych możliwości, naszych lęków, naszych pragnienień. Poza granicę komfortu, codzienności i naszych przyzwyczajeń.Wielka modlitwa zaplanowana jest na 07.10.2017,

w Święto Matki Bożej Różańcowej (ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując tym samym Europę przed islamizacją),

w I Sobotę Miesiąca (gdy odprawiane jest Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej, o które prosiła w Fatimie, jako ratunek dla świata),

w roku 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane, polskie objawienia maryjne, Matka Boża prosiła tam o pokutę i codzienny różaniec),

w 100. rocznicę Objawień Fatimskich (wielkie, ciągle aktualne objawienia, w których Matka Boża przekazuje duchowy program dla całego świata),

w przededniu 100. rocznicy odzykania przez Polskę niepodległości (Wolność jest nam dana i zadana, tylko w Bogu i tylko z Maryją jesteśmy prawdziwie wolni, niepodlegli).

Tego dnia udamy się na granice Polski i będziemy modlić się na różańcu. Przez tę bezprecedensową modlitwę różańcową, chcemy okazać wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do odmawiania różańca. Chcemy też przepraszać i wynagradzać, za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Pragniemy błagać przez wstawiennictwo Matki Bożej o ratunek dla Polski i świata.

PROGRAM WYDARZENIA „RÓŻANIEC DO GRANIC”
W kościołach „stacyjnych” (wyznaczonych przez diecezje)
10.30 Modlitwa i konferencja wprowadzająca
11.00 Eucharystia
12.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

Po nabożeństwie eucharystycznym czas na posiłek i przejście (przejazd) na miejsce modlitwy różańcowej.

Na wyznaczonych szlakach w pobliżu granicy Polski
14.00 Modlitwa różańcowa
15.30 Modlitwa na zakończenie


Źródło: http://www.rozaniecdogranic.pl

sobota, 16 września 2017

Relacja z I Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego

Dzień drugi Kongresu w którym uczestniczyliśmy (czwartek, 7 września 2017)

Zródło relacji: różaniec.eu


Centralnym punktem była Eucharystia, sprawowana o godz. 11.00 w bazylice jasnogórskiej, pod przewodnictwem abp. Henryka Hosera SAC.

„Dynamika różańca polega na tym, byśmy my sami i inni, za których się modlimy, doszli do pełnego poznania woli Bożej i jednocześnie wydali owoce wszelkich dobrych czynów, które z tego głębokiego poznania pochodzą” – podkreślał w homilii ordynariusz warszawsko-praski.

Szczególnie rozbudowaną częścią czwartkowego programu dnia było sympozjum, które zgromadziło ponad pięciuset uczestników, a które poprowadził o. Stanisław Przepierski OP. Refleksją naukową i duszpasterską podzielili się ks. prof. Janusz Królikowski, abp Wacław Depo oraz nieobecny o. Jacek Salij OP, którego referat odczytał o. Stanisław Przepierski.

„Modlitwa dla chrześcijanina to coś więcej niż fundament, gdyż jest siłą oddziaływania. To siła wewnętrzna człowieka, który się modli, ale także siła historyczna, czyli siła oddziaływania przez modlitwę na to, co dzieje się w moim życiu, w moim otoczeniu, i na to, co dzieje się w ludzkich dziejach” – wskazywał ks. prof. Janusz Królikowski w wystąpieniu Duchowa i historyczna moc modlitwy różańcowej.

Gdy patrzymy na kolejne tajemnice kolejnych części różańca, widzimy, że mają one bardzo przejrzystą treść i przesłanie. Odwołujemy się w nich do tych wydarzeń, które dokonały się w życiu Chrystusa i Maryi, a także wspólnoty ludzkiej, w których miała miejsce konkretna Boża interwencja.

„Podstawowym elementem skuteczności naszej modlitwy jest wyznanie wiary. Drugim elementem, którego uczy nas wprost modlitwa różańcowa, jest to, byśmy uczyli się Bogu powierzać bardzo konkretne sprawy i potrzeby – te osobiste i te w skali makro – podkreślał prelegent. – Pan Bóg postawił człowieka przed sobą jako istotę rozumną, wolną, uczestniczącą w dziejach, takiego, który powinien wiedzieć, czego chce. W związku z tym chrześcijanin powinien modlić się o to, co uznał, że jest mu najbardziej potrzebne. Ta potrzeba, jasno sformułowana przed Bogiem, jak mówiła św. Teresa z Ávila, jest warunkiem jej wysłuchania. Różaniec ma swoją skuteczność i moc, gdy chrześcijanin jasno formułuje, o co się modli”.

…w Duchu Świętym…

Jak mawiał św. Jan Paweł II, modlitwa jest tajemnicą spotkania dwóch pragnień: Serca Bożego i serca ludzkiego. Dokonuje się to w mocy Ducha Świętego. Stąd temat refleksji W świetle Ducha Świętego, którą podjął i podzielił się z uczestnikami sympozjum abp Wacław Depo: „Wszędzie tam, gdzie jest Maryja i Jej interwencje, jest obecny Bóg działający przez Ducha Świętego. Dzięki Duchowi Świętemu Maryja wpływa na nasze życie w swej misji pośredniczenia, wypraszania łask”.

I właśnie dopiero w świetle Ducha Świętego ukazuje się nam w pełni istota modlitwy chrześcijańskiej, jaką jest różaniec. Zbyt często bowiem, jak podkreślał abp Depo, modlitwa różańcowa jawi się jedynie jako wyraz kultu lub prośby skierowanej do Boga. Wówczas pojawia się pokusa traktowania Maryi instrumentalnie, jak pewnego narzędzia naszych nacisków na Pana Boga. Maryja w świetle mentalności światowej będzie się jawić nie jako Pośredniczka Łask, lecz jako popleczniczka naszych próśb, interesów i wyrazicielka nacisków.

„Wstawiennictwo Maryi polega przede wszystkim na wypraszaniu darów Ducha Świętego nam pielgrzymującym do Domu Ojca. Cały ten zbawczy trud Maryi jest możliwy dzięki Duchowi Świętemu. Maryja współpracuje w udzielaniu ludziom darów i łask Ducha Świętego” – podkreślał metropolita częstochowski, wzywając do propagowania modlitwy różańcowej jako drogi do poznania Osoby Ducha Świętego oraz Maryi jako Jego Oblubienicy. Szczególny nacisk położył na wspólną modlitwę w rodzinie, która stanowi najważniejsze narzędzie odbudowania więzi oraz umocnienia wiary i miłości.

…sprawdzona w czasie próby

„Modlitwa różańcowa pozwoliła maluczkim trwać przy Chrystusie i przekazywać wiarę kolejnym pokoleniom” – ukazywał o. Jacek Salij OP w referacie Modlitwa szczególnie sprawdzona w czasach próby, popierając tę prawdę przykładami z historii Kościoła w Polsce i na świecie, także w odległej Japonii, która w czasach prześladowań zachowała wiarę dzięki trwaniu na modlitwie różańcowej.

Znany dominikanin zauważył, że panująca niechęć do różańca jest świadectwem wyjątkowej wartości tej modlitwy. Jest coś szatańskiego w nienawiści, jaką w nieprzyjaciołach Boga i Kościoła wzbudza różaniec. Szczególnie wiele prześladowań z jego powodu zaznali katolicy w czasach sowieckich: „Z obsesyjną nienawiścią prześladowano działaczy Żywego Różańca” – przypomniał o. Salij. To coś gorszego niż bomba atomowa, mawiali żołnierze KGB.

Efektem głębi myśli duszpasterskiej zawartej w referatach były liczne pytania, które wybrzmiały podczas panelu dyskusyjnego. Do udziału w tej części spotkania zaproszeni zostali również s. Wioletta Ostrowska CSL, reprezentująca Żywy Różaniec i miesięcznik „Różaniec”, ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, oraz o. Marek Nowacki OSPPE, dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.
Świadectwa

Ze wspólnoty Żywego Różańca z diecezji gnieźnieńskiej przyjechali Mirella i Grzegorz, młode małżeństwo, rodzice dwójki dzieci. „Trwający kongres to bardzo dobra inicjatywa. Szczególnie interesujące były dziś dla nas wskazówki, jak odmawiać różaniec, jak go medytować. Wiemy, jak ważna jest ta modlitwa w życiu rodzinnym, jaką pomocą jest w wychowywaniu dzieci. Mamy nadzieję, że uda nam się zaangażować całą rodzinę do odmawiania różańca”.

Małgorzata Fryś ze wspólnoty Różańca Rodziców w parafii św. Antoniego w Rzykach koło Andrychowa opowiada: „Nigdy nie myślałam, że to ja będę tworzyć róże różańcowe rodziców. Stworzyłam jedną różę, ale na tym się nie skończyło… Matka Boża kierowała do nas kolejne osoby. Aktualnie mamy czternaście róż. «Zarażamy» też okoliczne parafie w dekanacie. Tu widzimy ogromną moc modlitwy różańcowej, że jest nas wielu i że na różańcu można się rzeczywiście różnie modlić. I ważna jest ufność, że jeśli się o coś modlimy, to wymodlimy to, jeśli tylko będzie to zgodne z wolą Boga” – dodaje modląca się w intencji swoich dzieci mama.Podsumowaniem drugiego dnia kongresu była również procesja różańcowa i modlitwa Apelu jasnogórskiego, której rozważanie poprowadził bp Wojciech Osial z Łowicza. Następnie do godz. 4.00 poszczególne grupy różańcowe prowadziły czuwanie oparte na Jasnogórskich Ślubach Narodu.

                                                                                                                 żródło: różaniec.eu                               

czwartek, 10 sierpnia 2017

Polecamy film - "FATIMA Ostatnia tajemnica"

Powstał znakomity film pokazujący, że Fatima to coś więcej niż histori sprzed wieku. Pokazuje łańcuch przyczynowo- skutkowy o zasięgu globalnym, który dzieje się aż do dzisiaj. Ten film jest ważny, bo z jednej strony ciągle o Fatimie dużo się mówi i praktycznie w każdym kościele jest coś z Fatimą związanego. Pytanie czy dobrze rozumiemy to, czym tak naprawdę są te objawienia? Tutaj możemy mieć wątpliwości…

Film „FATIMA. Ostatnia tajemnica” od 18 sierpnia będzie w polskich kinach! Będzie także w sieci Multikino, do którego szczególnie zapraszamy.

Źródło: gloria24,Andrzej Sobczyk
Lista kin:
http://fatimafilm.pl/lista-kin/


niedziela, 4 czerwca 2017

5. Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca
5. Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca odbyła się w sobotę, 3 czerwca na Jasnej Górze. Tegoroczna pielgrzymka przebiegła pod hasłem: „Idźmy i głośmy jak Maryja”. W modlitwie uczestniczyło ok. 15 tys. wiernych ze wszystkich polskich diecezji. Z naszego Żywego Różańca uczestniczyły 4 osoby.

5. Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca rozpoczęła się już w piątek, 2 czerwca Apelem Jasnogórskim, po którym rozpoczęło się czuwanie nocne.

W czasie jasnogórskiego spotkania pielgrzymi zawierzyli Matce Bożej wspólnotę Żywego Różańca w Polsce.Koła i Róże różańcowe działają we wszystkich diecezjach w Polsce. Pielgrzymka jest okazją do integracji wszystkich tych kół modlitewnych. W 2012 roku dzieło Żywego Różańca w Polsce otrzymało nową ogólnopolską strukturę, która została ujęta w Statucie „Stowarzyszenia Żywy Różaniec” i zatwierdzona przez biskupów w czerwcu 2012 roku na Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski we Wrocławiu.

Pamiątką tegorocznej pielgrzymki był obrazek – Matka Boża Fatimska z modlitwą św. Jana Pawła II Poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi (Fatima, 13 maja 1982 r., Watykan, 16 października 1983 r., Watykan, 25 marca 1984 r.)

Przed Mszą św. pielgrzymi uczestniczyli w programie słowno-muzycznym oraz wysłuchali konferencji ks. Macieja Będzińskiego 'Idźcie i głoście'.

„Członek Żywego Różańca to jest osoba, która przez miesiąc modli się dziesiątkiem różańca w jednej intencji, która modli się w intencji papieskiej, wspiera misje, kocha Kościół, związany jest ze swoją parafią. I takie osoby tworzą koło żywego różańca, róże żywego różańca. Nie ma ograniczeń wiekowych, nie ma granic, żywy różaniec ogarnia cały świat. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, cierpiących. Mamy najróżniejsze grupy różańcowe: mamy nauczycieli, mamy strażaków, mamy mężczyzn, mamy dzieci, mamy praktycznie wszystkie stany' i osoba w każdym wieku może należeć do Żywego Różańca” – mówi ks. Maciej Będziński.Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. sprawowana w południe na szczycie jasnogórskim. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił abp senior Stanisław Nowak. Słowa powitania w imieniu ojców i braci paulinów wypowiedział o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry. Mówił: „Ukochani pielgrzymi skupieni w kołach Żywego Różańca, którzy każdego dnia modlicie się na różańcu realizując prośbę Matki Bożej z Fatimy - 'módlcie się na różańcu, odmawiajcie różaniec', dziękujemy za waszą modlitwę i zaangażowanie się w życie parafii i diecezji. (…) Niech tegoroczna pielgrzymka jeszcze bardziej umocni waszą wiarę i pomoże odkryć piękno modlitwy różańcowej, dzięki której możemy wyprosić u miłosiernego Boga tak wiele łask. Niech różaniec będzie takim naszym przyjacielem w chwilach radosnych i bolesnych, niech towarzyszy nam przez całe życie. Otoczmy różańcem naszą Ojczyznę, rodzinę i każdego człowieka”.

„Bądźcie wszyscy pięknie pozdrowieni, bądźcie u siebie, jak się jest u Matki, to jest się u siebie, poczujcie się przez pewien czas naprawdę przy Maryi, i podejmijcie to piękne gasło ‘Idźmy i głośmy jak Maryja’. Idźmy i głośmy orędzie Ewangelii, orędzie zawarte w Ewangelii Bożej, tej wspaniałej Ewangelii, tej Ewangelii, którą przeczytaliśmy – podkreślał w homilii abp senior Stanisław Nowak – Przeżywacie pielgrzymkę pod imieniem pielgrzymki Żywego Różańca, tych kółek różańcowych, które są w parafiach. Jako biskupi wizytujemy te kółka różańcowe, pytamy zawsze o nie. Na pewno każda parafia się cieszy tymi żywymi kołami modlitwy różańcowej, mają one wymiar ku Bogu, to są wspólnoty na kolanach, ale też ku człowiekowi. Bo mała ‘wspólnotka’, teraz 20 osób, dawniej 15 wspólnie, odmawia różaniec i uczy się nie tylko Boga, ale i człowieka. I tak ma być, my Boga kochamy ponad wszystko, ale i bliźniego, tak jak siebie samego. I właśnie te różańcowe koła uczą tego społecznego wymiaru. Sam się czuje pielgrzymem, bo jak byłem w szkole, w szóstej klasie, ksiądz założył wśród chłopców żywą różę, byłem zelatorem tej żywej róży”.


Organizatorzy pielgrzymki już dziś zapraszają na 1. Ogólnopolski Kongres Różańcowy, który odbędzie się na Jasnej Górze w dniach 6-8 września bieżącego roku pt. 'Różaniec ratunkiem dla świata'.

wtorek, 30 maja 2017

TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI


TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI” – FILM O MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ 
7 czerwca 2017 o godz.19.00

Film dokumentalny, wyprodukowany przez Stowarzyszenie „Rafael” w Krakowie będzie miał premierę w środę wieczorem w gnieźnieńskim kinie Helios - Galeria Gniezno. Reżyserzy Mariusz Pilis i Dariusz Walusiak prezentują historie ludzi z całego świata, którym w kluczowych momentach życia pomógł różaniec. 

Jak podkreślają twórcy filmu, inspiracją dla nich była historia zdjęcia wykonanego przez fotoreporterkę Associated Press Anję Niedringhaus. Fotografia przedstawia Blasa Trevino, amerykańskiego żołnierza marines, ciężko rannego w brzuch w trakcie walk w Afganistanie, który podczas ewakuacji z pola bitwy trzyma w zakrwawionej ręce różaniec. Żołnierz twierdził, że przeżył tylko dzięki sile modlitwy różańcowej. Autorka zdjęcia zginęła niedługo później, zastrzelona przez afgańskiego policjanta.

W filmie krakowskich reżyserów wystąpił zarówno żołnierz marines, jak i jego koledzy z oddziału. W trakcie wielomiesięcznej podróży z kamerą przez cztery kontynenty filmowcy rozmawiali z wieloma bohaterami, by przekonać się, czy naprawdę – jak twierdzą katolicy – modlitwa różańcowa może zmieniać bieg historii. Zaprezentowali świadectwa m.in. nigeryjskiego księdza biskupa Oliviera Dashe Doema oraz kobiety ocalałej z ludobójstwa w Rwandzie.

Cena biletu - 18 zł 
poniedziałek, 1 maja 2017

Film o Fatimie i spotkanie ŻR w sali na Słomiance.

Spotkanie Żywego Różańca 7 maja 2017 r. o godz. 15.00 w Sali na Słomiance. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zobaczyć film o Fatimie.

Po pokazie filmu nastapi oficjalny wpis wszystkich członków ZR do Księgi Żywego Różańca.

Troszkę informacji o Jubileuszu 100. rocznicy objawień fatimskich.

Objawienia w Fatimie rozpoczęły się 13 maja 1917 r. Trójce małych pasterzy przez pięć kolejnych miesięcy, zawsze w dniu 13., ukazywała się Maryja, za ich pośrednictwem prosząc ludzkość o nawrócenie i pokutę oraz przekazując im trzy tajemnice fatimskie.

Jubileuszowy rok stulecia objawień maryjnych w Fatimie będzie obfitował w liczne wydarzenia religijne, kulturalne i naukowe. Większość z nich będzie mieć miejsce na terenie tego portugalskiego sanktuarium. Głównym wydarzeniem roku jubileuszowego będzie w Fatimie majowa wizyta papieża Franciszka 12–13 maja.

niedziela, 23 kwietnia 2017

Procesja św. Wojciecha

W sobotni wieczór i niedzielny poranek ulicami Gniezna przeszła tradycyjna procesja św. Wojciecha. Mimo zimna, na wieczornej i porannej trasie pojawiło się sporo mieszkańców. W tradycyjnych pochodach pojawiło się wiele delegacji parafii, środowisk katolickich oraz różnych organizacji, a także duchowieństwo gnieźnieńskie i gości przybyłych z okazji obchodzonej 600-rocznicy prymasostwa w Polsce.

W procesjach uczestniczyli członkowie Żywego Różańca, ze sztandarem naszej wspólnoty.

fot:gniezno24.com