czwartek, 16 marca 2017

W święto św. Józefa o godz.18:00 różaniec dla mężczyzn

Św. Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida. Jego rodzinnym miastem było Nazaret w Galilei. O jego życiu i śmierci wiadomo niewiele, chociaż sprawował ważną funkcję opiekuna Maryi i Jezusa. Głównymi źródłami wiedzy są Ewangelie, ale mówią o nim także apokryfy. Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do opieki nad Jezusem i Maryją Opatrzność wybrała mężczyznę o niezwykłej cnocie. Józef pełnił rolę dziewiczego męża Maryi oraz ziemskiego opiekuna Jezusa. Względem Zbawiciela, po Jego narodzeniu, spełniał ojcowskie zadania. Był mężem sprawiedliwym i wzorem pracowitości oraz pobożności. Dziś opiekuje się Kościołem i wyprasza dla niego potrzebne łaski, aby mógł pełnić swoją zbawczą misję w świecie.

Św. Józef jest patronem Kościoła, wielu zakonów i krajów, licznych diecezji i miast oraz jest patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, również cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów. Prawdopodobnie umarł 19 marca, w wieku 70 lat na rękach samego Jezusa. Była to piękna śmierć i dlatego św. Józef jest uważany za patrona dobrej śmierci, 

Kult św. Józefa sięga IX w. Do największego rozkwitu doszedł w wieku XIX, kiedy to papież Pius IX w dniu 8 grudnia 1870 r. ogłosił go patronem całego Kościoła. W 1955 r. papież Pius XII polecił obchodzić 1 maja uroczystość Św. Józefa Rzemieślnika. Obecnie jest to wspomnienie dowolne. Kult św. Józefa rozwinął się w licznych formach pierwotnego folkloru, a także w późniejszych nabożeństwach, w skład których wchodziły litanie, pieśni i różne modlitwy, od krótkich wezwań aż do różańca i godzinek. Wszystkie wyżej wymienione formy modlitewne w pobożności ludowej ku czci św. Józefa wchodziły — i do dzisiejszego dnia wchodzą — w skład różnych nabożeństw mniej lub bardziej rozbudowanych, celebrowanych i odmawia­nych w celu uczczenia najważniejszych tajemnic z życia św. Józefa. Św. Józef wraz z Maryją byli zaangażowani w zbawczą misję ich Syna Jezusa Chrys­tusa.

Zapraszamy w święto św.Józefa 20 marca (poniedziałek) o godz 18.00 na różaniec dla mężczyzn, który będzie prowadzony przez mężczyzn Żywego Różanca. Zaprośmy na nabożenstwo najbliższych (szczególnie mężczyzn) aby uczczili najważniejsze tajemnice z życia św. Józefa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz