niedziela, 5 listopada 2017

Relacja i zdjęcia z "Oblężenia Jasnej Góry"

4 listopada 2017 r. na Jasnej Górze modliło się ponad 5 tys mężczyzn z całej Polski. Organizacja Narodowej Pielgrzymki Mężczyzn była odpowiedzią na atak współczesnej kultury na wzorce męskości. O znaczeniu Boga w życiu człowieka, o Bożym planie wobec każdego, o konieczności równoważenia sfery ludzkiej i Bożej, a także o roli i zadaniach współczesnego mężczyzny. Zgromadzeni na Jasnej Górze po brzegi wypełnili sale o. Kordeckiego i Bazylikę Jasnogórską, co zmusiło organizator do przeniesienie mszy św. na szczyt Jasnogórski.


Wyjazd z Gniezna zorganizował Żywy Różaniec z Parafii pw. Świętej Trójcy, na Oblężenie Jasnej Góry pojechało 12 osób. Uczestnicy musieli wstać wcześnie, wyjazd bowiem zarządzono na godzinę 5.00 . O 9.30 byliśmy już szczęśliwie na miejscu, by pół godziny później, wraz z innymi, wysłuchać konferencji o męskości i ojcostwie, które w bazylice jasnogórskiej najpierw wygłosił:

abp Zbigniew Stankiewicz arcybiskup Rygi na Łotwie, członek Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan, który podzielił się z pielgrzymami swoim świadectwem, 

Świadectwo - Abp Zbigniew STANKIEWICZ

a następnie:

Mieczysław Guzewicz - mąż, ojciec, dziadek, doktor habilitowany teologii biblijnej i pastoralnej, konsultor Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, doradca w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rekolekcjonista, autor wielu książek z tematyki małżeństwa, rodziny, wychowania, cierpienia;
 Wykład - Mieczysław GUZEWICZ


Jacek Pulikowski - autorytet w temacie małżeństwa i rodziny, a równocześnie autor wielu książek, mąż, ojciec, dziadek, doktor inżynier mechaniki budowli, nauczyciel akademicki, świetny mówca. Człowiek z pasją. Specjalista w pokonywaniu kryzysów małżeńskich, budowaniu relacji rodzinnych czy postawy rodzicielskiej;
Wykład - Jacek PULIKOWSKI


Stanisław Sławiński - pedagog, doktor nauk humanistycznych, od 2005 do 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych. Prywatnie – od 46 lat mąż jednej żony, ojciec trójki dzieci, dziadek 9 wnucząt.

Wykład - Stanisław SŁAWIŃSKI

O godz. 15.00 na jasnogórskim Szczycie rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka, biskupa pomocniczego diec. legnickiej. Homilie wygłosił abp Zbigniew Stankiewicz.

„Kochani mężczyźni, podstawową waszą misją jest misja Kościoła, a Kościół istnieje nie po to, aby zamknąć się w sobie i stać się kółkiem wzajemnej adoracji. Kościół istnieje po to, żeby ewangelizować i żeby rozpowszechniać Królestwo Boże na świecie. I wy, a większość z was jest chyba mężami, ojcami, waszym pierwszym polem ewangelizacji jest troska o waszą rodzinę, o wasze dzieci, o waszą żonę, i dbanie o to, żeby ta moc królestwa tutaj się objawiała, i potem wasze parafie, wasze miejsca pracy – mówił w kazaniu abp Zbigniew Stankiewicz - Ale jest jeszcze jedna działka, jedno bardzo duże wyzwanie, o którym chciałem powiedzieć. (…) Chcę wysunąć taką śmiałą hipotezę – że widząc to, co się dzieje w Europie i widząc, że niestety Europa, która była nosicielem Dobrej Nowiny na cały świat, jakoś podupadła w wierze, że Ewangelia, Dobra Nowina jest wypychana poza nawias. Ale wierzę, że dla Europy jest nadzieja. I wierzę, że ta iskra, która odnowi Europie, może wyjść z Europy Wschodniej. (…) Wy mężczyźni, jako ci, którzy jesteście stworzeni nie tylko do opieki nad rodziną, nie tylko żeby zatroszczyć się o pożywienie i bronić rodziny, ale też do walki. I musimy stanąć do walki duchowej, żeby oprzeć się i odwrócić bieg historii w Europie w odwrotnym kierunku”.

Na zakończenie pielgrzymki zabrzmiało „Przesłanie z Jasnej Góry do polskich mężczyzn”:


„Pragniemy stawać się mężczyznami wielkiego formatu, wolnymi od jakiegokolwiek nałogu, zdolnymi do odrzucania zła i wybierania prawdziwego dobra bez względu na cenę. Chcemy niezłomnie trwać przy Bogu i Jego przykazaniach, być gotowymi do bezinteresownej służby na rzecz małżeństwa i rodziny, miłującymi i odpowiedzialnymi ojcami i mężami. Jako ojcowie pragniemy przykładem i słowem przekazywać dzieciom wiarę naszych przodków, szczególnie chcemy otoczyć troską wszystkie poczęte dzieci i ich matki. Wiele pokoleń Polaków broniło wolności pod sztandarem ‘Bóg, Honor, Ojczyzna’. Potwierdzamy naszą gotowość stawiania czoła wszelkim zagrożeniom. U stóp Maryi przez Jej ręce oddajemy się Jezusowi wyrażając pragnienie, aby nigdy się na nas nie zawiódł”

Większość uczestników pielgrzymki przybyło na Jasną Górę, aby powierzyć Matce Bożej opiekę nad naszymi rodzinami naszymi problemami, zmartwieniami, troskami, a jednocześnie podziękować za dotychczasową opiekę. 

Na zakończenie spotkaliśmy 19 osobową grupę mężczyzn z Chodzieży , z którymi wymieniliśmy się doświadczeniami z tego wyjątkowego dnia, który jest równocześnie szansą na stworzenie w diecezji gnieźnieńskiej nowej wspólnoty mężczyzn, to wydarzenie jest inspiracją do dalszych działań, wymiany doświadczeń, wymiany poglądów a przede wszystkim do dalszego życia Ewangelią. Głoszenia które usłyszeliśmy podczas „Oblężenia Jasnej Góry” powinny dodać nam natchnienia na przyszłość”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz